Glemt Passord?

Arkivplan Brukermanual

Appendix C: Roller

I den elektroniske arkivplanen vil der være følgende roller: KAI, Arkivleder, Arkivansvarlige

Disse rollene beskrives i sin helhet nedenfor.


KAI

Har følgende tilgangsregler:

Modul

Funksjon

Begresning

*

*

*

* vil si at der er ingen begrensninger. KAI er administrator i den elektroniske arkivplanen, og har alle rettigheter.


Arkivleder

Har følgende tilganger:

Modul

Funksjon

Begrensning

User

*

*

innhold

read

Subtree( Arkivplan , Filarkiv , KAI samhandlingsrom , Bildearkiv )

innhold

create

Subtree(<navn> kommune , Filarkiv , KAI samhandlingsrom, Bildearkiv )

innhold

edit

Subtree(<navn> kommune , Filarkiv , KAI samhandlingsrom, Bildearkiv )

innhold

versionread

Subtree(<navn> kommune , Filarkiv , KAI samhandlingsrom, Bildearkiv )

editor

*

*

innhold

remove

Subtree(<navn> kommune )

Arkivleder har rettigheter knyttet til sin kommune. Ovenfor vises rollen arkivleder for <navn> kommune.

User: Arkivleder har rettigheter til å endre passord på seg selv, og alle brukere i sin kommune.

Innhold – read: Arkivleder har leserettigheter til alle arkivplaner, filarkivet, bildearkivet og KAI samhandlingsrom.

Innhold –create: Arkivleder har opprett-rettigheter til sin kommune, filarkiv, bildearkiv og KAI samhandlingsrom.

Innhold - edit: Arkivleder har redigerings-rettigheter til sin kommune, filarkiv, bildearkiv og KAI samhandlingsrom.

Innhold – versionread: Arkivleder har ”lese versjon”-rettigheter til sin kommune, filarkiv, bildearkiv og KAI samhandlingsrom.

Editor – Alle rettigheter i editor.

Innhold – remove: Arkivleder har slett-rettigheter til sin kommune.


Arkivansvarlige

Har følgende tilganger:

Modul

Funksjon

Begrensning

user

selfedit

*

content

read

Subtree( Arkivplan, Filarkiv , KAI samhandlingsrom , Bildearkiv )

content

create

Subtree( <navn> kommune, Filarkiv, KAI samhandlingsrom, Bildearkiv )

content

edit

Subtree( <navn> kommune, Filarkiv, KAI samhandlingsrom, Bildearkiv )

editor

*

*

User - selfedit: Arkivansvarlig har rettigheter til å endre passord på seg selv.

Innhold – read: Arkivansvarlig har leserettigheter til alle arkivplaner, filarkivet, bildearkivet og KAI samhandlingsrom.

Innhold – create: Arkivansvarlig har opprett-rettigheter til sin kommune, filarkiv, bildearkiv og KAI samhandlingsrom.

Innhold - edit: Arkivansvarlig har redigeringsrettigheter til sin kommune, filarkiv, bildearkiv og KAI samhandlingsrom.

Editor – Alle rettigheter i editor.